رشته های تحصیلی

 

ردیف

گروه آموزشی

نام رشته

مقطع تحصیلی

 

1

شیمی

شیمی معدنی

دکتری تخصصی

 
 

2

شیمی آلی

دکتری تخصصی

 

3

شیمی شیمی معدنی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

4

شیمی شیمی آلی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

5

شیمی شیمی و فناوری اسانس

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

6

شیمی شیمی پلیمر

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

7

شیمی محض

کارشناسی‎ پیوسته

 
 

8

شیمی - کاربردی

کارشناسی‎ پیوسته

 
 

9

شیمی- شیمی داروئی

کارشناسی ‎پیوسته

 

10

زیست شناسی

زیست‏ شناسی علوم‏ سلولی‏ و ‏مولکولی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

11

زیست فناوری (بیوتکنولوژی) میکروبی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 
 

12

ژنتیک

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 
 

13

زیست‏ شناسی میکروبیولوژی

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 
 

14

زیست‏شناسی عمومی

کارشناسی ‎پیوسته

 

15

زیست‏ شناسی سلولی و مولکولی میکروبیولوژی

کارشناسی ‎پیوسته

 

16

ریاضی

علوم کامپیوتر

کارشناسی ‎پیوسته

 

17

ریاضیات و کاربردها

کارشناسی‎ پیوسته

 

18

آمار 

کارشناسی ‎پیوسته

 

19

فیزیک

نانوفیزیک

کارشناسی ‎ارشد ‎ناپیوسته

 

20

فیزیک

کارشناسی ‎پیوسته

 

21

مهندسی اپتیک و لیزر

کارشناسی ‎پیوسته

 

22

مهندسی هسته ای

کارشناسی‎ پیوسته

 

23

مهندسی پرتوپزشکی (سال 94)

کارشناسی ‎پیوسته

 
تعداد بازدید:۶۲۷۴