اعضای هیات علمی گروه علوم پایه

تعداد بازدید:۴۴۱۶

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه

گرایش

مدرک تحصیلی

مرتبه

1

سعید غلامی

علوم پایه

ریاضی

دکتری تخصصی

استادیار

2

عصمت نوروزی

علوم پایه

ریاضی

دکتری تخصصی

استادیار

3

الهام توسلی

علوم پایه

ریاضی جبر

دکتری تخصصی

استادیار

4

مریم سلیمی

علوم پایه

ریاضی جبر

دکتری تخصصی

استادیار

5

الماس جهانشاهلو

علوم پایه

ریاضی کاربردی

کارشناسی ارشد

مربی(دکتری)

6

مریم رشادی

علوم پایه

ریاضی کاربردی

دکتری تخصصی

استادیار

7

مهدیه علی زاده

علوم پایه

ریاضی کاربردی

دکتری تخصصی

مربی (دکتری)

8

حسین غیاثی

علوم پایه

ریاضی کاربردی

کارشناسی ارشد

مربی

9

سمیه هاشم زهی

علوم پایه

ریاضی کاربردی

دکتری تخصصی

استادیار

10

محمدعلی سلحشور

علوم پایه

ریاضی محض - جبر

کارشناسی ارشد

مربی

11

علیرضا اکبری

علوم پایه

ژئو فیزیک

دکتری تخصصی

استادیار

12

سکینه حسین آبادی

علوم پایه

فیزیک

دکتری تخصصی

استادیار

13

حسن عاشوری فر

علوم پایه

فیزیک

دکتری تخصصی

استادیار 

14

کیوان میکائیلی آگاه

علوم پایه

فیزیک

دکتری تخصصی

استادیار 

15

فهیمه ابری نائی

علوم پایه

فیزیک

دکتری تخصصی

استادیار

16

قباد بهزادی پور

علوم پایه

فیزیک اتمی

دکتری تخصصی

استادیار

17

سیدمحسن حسینی

علوم پایه

مهندسی هسته ای

دکتری تخصصی

مربی (دکتری)

18

کاوه کریمی

علوم پایه

مهندسی هسته ای

دکتری تخصصی

مربی (دکتری)

19

میثم محمدنیا

علوم پایه

مهندسی هسته ای

دکتری تخصصی

استادیار

20

بابک نظرپرور

برق

مهندسی هسته‌ای – پرتو پزشکی

دکتری تخصصی

استادیار (طرح سرباز)