مدیر گروه علوم پایه

تعداد بازدید:۳۳۶۸

نام و نام خانوادگی: علیرضا اکبری

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیک

مرتبه علمی: استادیار

تلفن دفتر:59-33594950               داخلی:237