مدیر گروه زیست شناسی

تعداد بازدید:۴۴۲۱

نام و نام خانوادگی: فرانک جمشیدیان

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی زیست شناسی- گرایش ژنتیک

مرتبه علمی: استادیار

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:200