مدیر گروه شیمی

تعداد بازدید:۳۳۵۵

نام و نام خانوادگی: خانم دکتر نسیبه ملاحسنی

مدرک تحصیلی:دکترا

مرتبه علمی:استادیار

آدرس ایمیل :

شماره تماس : 9-33594950 داخلی 199