کارشناس امور دانش آموختگان

تعداد بازدید:۳۲۸۷

 

نام و نام خانوادگی : نورالدین علیزایی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

تلفن دفتر : 59-33594950          داخلی : 254