معاون آموزش دانشکده

تعداد بازدید:۲۸۸۶

نام و نام خانوادگی : سعید غلامی

مدرک تحصیلی : دکترای ریاضی

تلفن دفتر : 59-33594950          داخلی : 168