معاون آموزش دانشکده

تعداد بازدید:۲۰۸۷

نام و نام خانوادگی : دکتر علیرضا اکبری

مدرک تحصیلی : دکترای فیزیک

تلفن دفتر : 59-33594950          داخلی : 168