معاون آموزش دانشکده

معاون آموزش دانشکده:

نام و نام خانوادگی: حسن عاشوری فر

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیک –حالت جامد

مرتبه علمی: استادیار

تلفن دفتر:59-33594950          داخلی:168


 

 

تعداد بازدید:۱۷۱۰