رییس دانشکده

تعداد بازدید:۴۲۳۰

 

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا اکبری

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

تلفن مستقیم :

تلفن داخلی:59-33594950          داخلی:196