رییس دانشکده

تعداد بازدید:۲۶۸۶

ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی: دکتر حسن عاشوری فر

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیک –حالت جامد

مرتبه علمی: استادیار

تلفن مستقیم :33587409

تلفن داخلی:59-33594950          داخلی:196