رییس دانشکده

ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی: دکتر میثم محمدنیا

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مهندسی هسته ای-انرژی هسته ای

مرتبه علمی: استادیار

تلفن مستقیم :33587409

تلفن داخلی:59-33594950          داخلی:196